Tractament del Color

Juntament amb I. Q. Masquelack hem

desenvolupat un sistema de mescla de color

per laques industrials, que permet aconseguir

d’una forma fàcil y ràpida el color desitjat,

també en quantitats petites.


Tot i això, és la implicació del dissenyador,

el colorista i l’aplicador, el que ens permet

obtenir un resultat òptim en primera instància

i repetible en cas d’ampliació.

ANÁLISIS DE LA MOSTRA

NCS, RAL, PANTONE,

NOVA 720,

VALENTINE...

DOSIFICACIÓ - 1ª FÓRMULA

AGITACIÓ I PROVA

RECTIFICACIÓ

COMPROBACIÓ I OK

© GARCÍA I ARJONA S.L. -  Tel. +34 93 666 44 53 - info@garciaiarjona.com